สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

Senior Sale Manager(Corporate)

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 307 มุมมอง
รายละเอียดงาน

ตาม JD ของบริษํท

ประโยชน์ที่ได้รับ

Benefit

 

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
  • จุดเด่น Senior Sale Manager สวัสดิการตามตกลง
  • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
  • จำนวนตำแหน่ง 1
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin
ข้อมูล
  • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 คลองเตย
  • เมือง กรุงเทพมหานคร
  • โทรศัพท์ 02-2635000
  • hr.bangkok@parkplaza.com