สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

Property Sales Agent

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 387 มุมมอง

Siam Real Estate Bangkok require Thai persons with good spoken and written English to take work as Real Estate sales agent. Must have transport, leads provided. Salary + Commissions, good prospects in real estate sales for right persons.

Apply with CV to bangkok@siamrealestate.com

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
  • จุดเด่น Property Sale Agent
  • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
  • จำนวนตำแหน่ง 1
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin
ข้อมูล
  • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 6th Floor The Trendy Building ,Sukhumvit Soi 13 Bangkok 10110 Thailand
  • เมือง กรุงเทพมหานคร
  • bangkok@siamrealestate.com