• งานนี้หมดอายุ!

Product Solution Support

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 269 มุมมอง
Job Description
 • ดูแลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ถอดแบบ ออกแบบ
 • ตามเทรนด์สินค้าในตลาด เพื่อสนับสนุนงานขาย

Benefits

 • เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างบริษัท
 • สวัสดิการประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
Job Requirements
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ Security (Intrusion, CCTV, Access Control, Fire alarm)
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ Automation (Home Automation ,Lighting control)
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Microsoft , AutoCad
 • มีทักษะในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • เขียนแบบไฟฟ้า ความรู้ด้านกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

How To Apply

Email : hrm@aheadallgroup.com

บริษัท อะเฮดออล จำกัด

124/5-124/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : 02-922-3467-70   แฟกซ์ : 02-922-3472
Website : www.aheadallgroup.com

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ Security (Intrusion, CCTV, Access Control, Fire alarm) • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ Automation (Home Automation ,Lighting control) • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Microsoft , AutoCad • มีทักษะในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร • เขียนแบบไฟฟ้า ความรู้ด้านกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 2
 • งานนี้หมดอายุ!

We provide a better lifestyle to the Thai community which began in 1999
and what followed was a 3 year study in collaboration with local and foreign companies
to determine the feasibility of providing home automation systems to Thailand. Thus,
we established ourselves in 2002 as “Smart Home Systems Co., Ltd.” to introduce Security
Automation Systems ( i.e., security systems integrated with home automation features )
as an attractive feature and marketing tool for home developers in the residential real
estate market. Developers, at the time, were providing optional conveniences such as
built in furniture, decorated kitchens, and free A/C units to attract more buyers. We
believed that there was an added need for security and convenience in the home in
Thailand. Our concept and products won support from many large developers including
Property Perfect, Sansiri, Krungthep Land, T.C.C. Capital Land, Q-house, etc.

In 2004, we established another company in our group called “AheadAll Co., Ltd.”
to provide design, products, installation, and services for many aspects of automation, living
comfort and access control needed in today’s modern homes and businesses and lighting
fixtures supply. The vast amount of resources available, backed by the range of skills and
abilities provided by our technical staff, presented an overwhelming need to move away from
a single product line.

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 124/5-124/6 Ratchadaphisek Rd.,
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 Wongsawang,Bangsue,
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10800
 • โทรศัพท์ 02-9223467-70
 • เว็บไซต์ www.aheadallgroup.com
 • hrm@aheadallgroup.com