สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

Office Engineer

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 475 มุมมอง
รายละเอียดงาน

– ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
– ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และวางแผนการทำงานรวมถึงรูปแบบการทำงานเบื้องต้นได้
– ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
– ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
– จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความรู้ด้าน QA/QS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นๆเช่น Midas, Staad จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอย่างยิ่ง
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารสำหรับการประมูลงานเอกชน หรือรัฐบาลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบและประเมินราคาก่อสร้าง
วิธีการสมัคร

Interested applicants are invited to send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, current salary and recent photo to email: hr@sipatengineering.com and araya@sipatengineering.com

 

 

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น บริษัทดำเนินธุรกิจด้านออกแบบและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และโกดัง เก็บสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงงานก่อสร้างฐานรากสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ แบบครบวงจร โดยวิศวกร สถาปนิกและ ทีมงานผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพงานก่อสร้างและสามารถ ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดในทุกโครงการ จากความมุ่งมั่นในธุรกิจก่อสร้าง บริษัทได้สร้างสรรค์งานก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ ตามหลักวิศวกรรม และ ความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ บอร์ด รายใหญ่ของประเทศ
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 1
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

SIPAT ENGINEERING Co., Ltd., an industrial construction specialist. We, provide high quality turnkey factory and warehouse building, comprise of a team of engineer possessing knowledge, ability, concept, principle and practice providing real professional engineering services in design and construction. We have been trusted and appreciated by most of the largest manufacturing companies i.e. TPI Polene Public Co., Ltd. and Mahaphant Fibre

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 45 ซ.นาคนิวาส 18 ถ.นาคนิวาส
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10230
 • โทรศัพท์ 029561919
 • เว็บไซต์ www.sipatengineering.com , www.Facebook.com/sipatengineering
 • hr@sipatengineering.com