สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

Network Engineer

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 450 มุมมอง
รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ติดตั้ง, วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย

– เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงาน Network Computer
– เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
– มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มีความขยัน และซื่อสัตย์สุจริต
– สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– สามารถขับรถยนต์ ได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้
– สามารถทำงานเป็นทีมได้
– จบการศีกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา
วิธีการใช้

หากสนใจร่วมงานกับเรา ท่านสามารถส่ง resume เข้ามาที่ hr@sinemanage.com หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ (02) 5744668-70 ต่อ 102

 

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น เป็นผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงาน Network Computer, เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี, มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 2
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

มุ่งมั่นนำเสนอบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร บริการแนะนำ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง วิเคราะห์ จัดการพร้อมวางระบบเครือข่ายครอบคลุมลักษณะการทำงานทุกรูปแบบ ทั้งSineMangeVPN, SineManagePrivate Link, SineManageLeasedline, SineManageWAN เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการระบบเน็ตเวิร์กเคเบิ้ล วางระบบเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบสนองการทำงานและความต้องการขององค์กรได้ครอบคลุมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 108/4 หมู่4 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10210
 • โทรศัพท์ (02) 5744668 - 70
 • เว็บไซต์ www.sinemanage.com
 • hr@sinemanage.com