• งานนี้หมดอายุ!

Design / ออกแบบ เขียน แบบ เครื่องกล

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? 566 มุมมอง

Design the machine or parts

Can use program Autocad or Solidwork
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
 ปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาเครื่องกล/อุตสาหการ/ช่างกลโรงงาน ,เทคนิคการผลิต แมคคาทรอนิค ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถเขียนแบบ/ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านงานสร้างและประกอบเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนงานเครื่องจักรกลต่างๆ หรืองานด้าน Automation 2มิติ และ 3 มิติ (ไม่ใช่งานก่อสร้าง โยธา หรือสถาปัตฯ)
 สามารถใช้ Program AUTOCAD , SOLIDWORK ได้เป็นอย่างดี
 วางแผนงาน และควบคุมการประกอบงาน
 สามารถสนทนาและรายงานภาษาอังกฤษได้
 ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) 20,000-25,000
  • จุดเด่น Design the machine or parts, Can use program Autocad or Solidwork
  • งานนี้หมดอายุ!

ษัท คอมโค่ (เอเซีย) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่น ประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและการบริการ ซ่อมแซมเครื่องจักร ประเภทเครื่องจักรแปรรูปท่อ และเครื่องจักรผลิต Heat Exchanger
ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน และ บริษัทยังมีสาขาทั่วโลก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น (Toyota, Tokyo, Hamamatsu, Osaka) ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศอเมริกา ประเทศจีน และ ประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท

At COMCO, our fundamental principle is ongoing service. By offering better products and services, we will fulfill our social responsibility by being a company of value to all of our stakeholders – our customers, our shareholders, our employees and our local communities.

ข้อมูล
  • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 899/26 หมู่ 21 ซอยจงศิริพาร์คแลนด์ ถนนคลองอาเสี่ย ต บางพลีใหญ่ อ บางพลี
  • เมือง สมุทรปราการ
  • รหัสไปรษณีย์ 10540
  • โทรศัพท์ 02-3133774
  • เว็บไซต์ www.comco.com
  • saiyo-asia@comco.com