• งานนี้หมดอายุ!

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 131 มุมมอง

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น สวัสดิการ: - กองทุนการศึกษาบุตร - กองทุนสวัสดิการเงินฉุกเฉิน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าที่พัก(กรณีไปทำงานต่างจังหวัด) - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าแรงจูงใจในการทำงาน - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ - เบี้ยขยัน - โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันชีวิตพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 6
 • งานนี้หมดอายุ!

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปัจจุบันมีพนักงานร่วม 300 คนมีสวัสดิการหลายอย่างอาทิ ที่พักฟรี การปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และการท่องเที่ยวประจำปี

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 89 หมู่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
 • เมือง นครราชสีมา
 • รหัสไปรษณีย์ 30140
 • โทรศัพท์ 0864658811
 • เว็บไซต์ www.generalfood.co.th
 • personel@generalfood.co.th