• งานนี้หมดอายุ!

หัวหน้างานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Supervisor)

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 432 มุมมอง
รายละเอียดงาน
 1. กำกับ ดูแล และบริหารทีม ให้มีผลดำเนิตนงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ของงาน
 3. ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า ในเรื่องงาน และแก้ไขปัญหา ป้องกันการร้องเรียน
 4. ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง สรุปผลงาน และรายงานผลดำเนินงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เงินเดือน + คอมมิชชั่น  บาท/เดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • วันหยุด (ตามประกาศวันหยุดของบริษัท)
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.6/  ปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สามารใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Word , Excel และอุปกรณ์สำนักงานได้
 4. มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 6. มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 1 ปี
วิธีการใช้

-ส่งใบสมัครผ่าน Email : Chatphrom.pcsbusiness@gmail.com ระบุเรื่อง “สมัครงาน”

-สมัครพร้อมสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่บริษัท

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) 15,000-20,000
 • จุดเด่น บริษัท ประกอบธุรกิจ เร่งรัดหนี้สิน บัญชี และกฎหมาย ประเภทงาน สินเชื่อบัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ บริษัทมีผลดำเนินงานที่ดี ต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 2
 • งานนี้หมดอายุ!

บริษัท ประกอบธุรกิจ เร่งรัดหนี้สิน บัญชี และกฎหมาย

ประกอบกิจการมามากกว่า 5 ปี

ดำเนินธุรกิจให้กับผู้ว่าจ้างสถาบันการเงินของรัฐ และเอกชน

ประเภทงาน สินเชื่อบัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 เลขที่ 1162 อาคารณิชาเรสซิเด้นท์ ห้อง 109-110 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.10400
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 0925396913/093-3288508 / 02-2762919
 • Natcha.pcsbusiness@gmail.com