สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

วิศวกรโยธา ประจำหน่วยงานก่อสร้าง

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? Yes 453 มุมมอง
รายละเอียดงาน

– ถอดแบบประมาณราคา

– วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน

– ประสานงานและแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม

– ควบคุมและปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

– ประกันสังคม

– โบนัสตามอัตรา Performance Based

สิ่งที่ต้องการในงาน

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

– สามารถทำงานในต่างจังหวัด

– มีใจรักงานสนาม

– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา

– หากสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ETABS ,SketchUp ,AutoCAD ,Revit จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

วิธีการใช้

สนใจติดต่อ อีเมล์ Prempree.s@candpbangkok.co.th รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และ สมัครด้วยตัวเอง : 386 ซ.อ่อนนุช 70/1 (ม.เสรี-อ่อนนุช) ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร: 0-2321-4207-8

 

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
  • จุดเด่น มีศักยภาพในการก่อสร้าง และ วางระบบสำหรับอาคารที่ต้องการข้อกำหนดพิเศษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ,ห้องเย็น ,บ่อบําบัดน้ำเสีย ,โรงพยาบาล ,ห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ใช่
  • จำนวนตำแหน่ง 3
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

บริษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างยาวนานกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างงานคุณภาพด้านอาคารสำนักงานและอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

ข้อมูล
  • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 386 ซ.อ่อนนุช 70/1 (ม.เสรี-อ่อนนุช) ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร: 0-2321-4207-8
  • เมือง กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10250
  • โทรศัพท์ 0-2321-4207-8
  • เว็บไซต์ http://www.candpbangkok.co.th/
  • Prempree.s@candpbangkok.co.th