สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

วิศวกรเครื่องกล

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? Yes 360 มุมมอง
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมา
 • ถอดแบบก่อสร้าง และปริมาณวัสดุ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงาน
 • จัดทำแผนงาน การอนุมัติ และเอกสารอื่นๆ
 • ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. สามารถปฏิบัติงานทั้งในและต่างจังหวัดได้
ข้อมูลติดต่อ

คุณธีฬนุช  โกญจนาท  โทร 02-575-2738 หรือส่งใบสมัครงานมาที่ hr@gear22.com

 

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ(ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท) - ค่าที่พัก(กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - ค่าครองชีพ(กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - ค่าเดินทาง(กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - อื่นๆ
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ใช่
 • จำนวนตำแหน่ง 2
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

บริษัท จี 22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานวิศวกรสถาปนิกไทย ที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและงานบริหารการก่อสร้าง เพื่อให้การบริการในงานบริหารแผนงานและควบคุมโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง โดยครอบคลุมงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และงานระบบประกอบอาคารอื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญ บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมาก

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 19/139 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด41 ถนนแจ้งวัฒนะ
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
 • เมือง นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11120
 • โทรศัพท์ 02-575-2738
 • เว็บไซต์ http://www.gear22.com
 • hr@gear22.com