• งานนี้หมดอายุ!

รับด่วน – สถาปนิก (Architect)

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 948 มุมมอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแบบเพื่อขออนุญาต และเพื่อประมูลราคา
 2. มีความเข้าใจในการจัดทำแบบรายละเอียด เคลี่ยร์แบบเพื่อนำไปก่อสร้าง
 3. สามารถควบคุม คุณภาพ ประสานงานได้ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนถึงนำแบบไปประมูล และแก้ไขงาน ติดตามประสานงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย อายุ 28 – 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม (จบ มัธยมปลาย ม.6 ต่อเนื่องปริญญาตรี)
 3. มีใบประกอบวิชาชีพ
 4. ประสบการณ์รวม 5 ปี ขึ้นไป ผ่านงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ (กรณีที่เคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทผู้รับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน Landscape & Interior จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft / AutoCAD / Adobe / Autodesk / AutoCAD

 

สวัสดิการของบริษัทฯ :

 1. โบนัสตามผลประกอบการ
 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
 3. โครงการส่วนแบ่งผลกำไร
 4. เบี้ยขยัน
 5. เครื่องแบบพนักงาน
 6. ประกันสังคม
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. ประกันชีวิต
 9. ประกันสุขภาพ
 10. ประกันอุบัติเหตุ
 11. ตรวจสุขภาพประจำปี
 12. เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
 13. ทุนการศึกษาบุตร
 14. การฝึกอบรมและพัฒนา
 15. กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ

 

ติดต่อ คุณเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล โทร.081-255-1990 หรือส่งประวัติตรงมาที่เมล Recruit@cel.co.th

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) 25,000-30,000
 • จุดเด่น จุดเด่น 1. สวัสดิการของบริษัทฯ 2. สิ่งแวดล้อมในการทำงานเสมือนครอบครัวเดียวกัน 3. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 2
 • งานนี้หมดอายุ!

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและกำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสำหรับโครงการใหม่ เพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนบางนา-ตราด
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 แขวงบางนา เขตบางนา
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 0812551990
 • เว็บไซต์ ้http://www.cel.co.th
 • recruit@cel.co.th