• งานนี้หมดอายุ!

พนักงานไลน์ผลิต

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 311 มุมมอง

เคลือบกระดาษ   ปะ  แกะ   ห่อกระดาษ  หลังพิมพ์งานเสร็จ

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) 0-10,000
  • จุดเด่น สวัสดิการบริษัท
  • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
  • จำนวนตำแหน่ง 6
  • งานนี้หมดอายุ!

รับพิมพ์หีบห่อ 70% พิมพ์ทางการค้า 70% โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์ ไว้คอยบริการ รับทำบรรจุ, หีบห่อ, สื่อโฆษณา, พิมพ์โบชัวร์, แผ่นพับ ทุกยี่ห้อ

ข้อมูล
  • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 3019,3021 .10 ซ.สุขุมวิท107 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
  • เมือง สมุทรปราการ
  • รหัสไปรษณีย์ 10270
  • โทรศัพท์ 02-749-8323 ต่อ0
  • hr@sriboon.com