สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin
ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 830 มุมมอง4 การใช้งาน - 
รายละเอียดงาน

– ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
– เขียนแบบ  Shop Drawing (แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนงานก่อสร้าง
– แก้ไขงานให้ตรงตามความต้องการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • – โบนัสประจำปี
  – กองทุนเงินทดแทน
  – เงินกู้ยืม
  – ท่องเที่ยวประจำปี
  – เสื้อยูนิฟอร์ม
  – ไซด์งานต่างจังหวัดมีที่พักให้
  – เฉพาะไซด์งานต่างประเทศมีเงินเดือน+ค่าครองชีพต่างประเทศ อาหาร ที่พัก ค่าเครื่องบินไป-กลับ
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบ / เทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง, เขียน 3D MAX, SKETCH UP, AUTO CAD
 3. มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบโครงสร้างอาคารสูง และสถาปัตยกรรมของโรงแรม หรือคอนโดมิเนียมได้
 4. มีประสบการณ์งานออกแบบ และตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
วิธีการใช้

– ส่งประวัติการทำงาน แนบไฟล์ประวัติการทำงานทางอีเมล์ get@genisys.co.th
– สมัครงานผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทที่แจ้งไว้
*** ถ้าต้องการทำงานไซด์ต่างประเทศ ให้วงเล็บ (มัลดีฟ) เพื่อสะดวกในการสัมภาษณ์***
*** ต้องการรับเฉพาะประวัติและผู้ที่พร้อมเข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัทเท่านั้น***

 

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น ทำงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลาทำงาน 8:30-17:30 น. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบ / เทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง, เขียน 3D MAX, SKETCH UP, AUTO CAD
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 2
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

Project Management

Effective cost management is of prime importance for any project implementation to be successful, regardless of their complexities.  Stringent financial control is therefore essential wherein Genisys can offer the following preliminary cost advisory service to all our existing or prospective clients, if required.

•   Evaluation of the clients’ needs and desires by rational assessment of the consultants’ drawings and specifications.

•   Checking the sufficiency of a client’s budget in accordance to the scope of work.

•   Establishment of an appropriate budget from client’s requirement brief.

•   Preparing viability reports on commercial ventures.

•   Value Engineering, includes :

 Advising any cost implications in the use of alternative methods of construction or adopting differing building
layouts.

 Advising any probable cost reductions on project costs to meet budgets.

 Advising on capital cost versus future maintenance cost.

 Advising on project cost implications for any clients’ stipulated changes.

A combined services package, which includes Electrical, Plumbing and Sanitary, Fire Protection and Air-conditioning, Mechanical Systems and Building Automation/Building Management System, ensures a fully coordinated finished product which will satisfy Building Owners.

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 2210/49 Narathiwas Ratchanakarin Road
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 Chongnonsee, Yannawa,
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10120
 • โทรศัพท์ 02-678-2227 Ext 111
 • เว็บไซต์ www.genisys.co.th
 • get@genisys.co.th
More jobs from GENISYS ENGINEERS CO.,LTD.