• งานนี้หมดอายุ!

ผู้แทนขายพื่นที่ภาคใต้ 2 (Sale)

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 217 มุมมอง

ผู้แทนฝ่ายขาย : บริษัท,ร้านฮาร์ดแวร์,และผู้ใช้งาน(ต่างจังหวัดทุกภูมิภาค)เพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า แปรงถ่าน และอุปกรณ์ต่างๆภายใต้เครื่องหมาย NKT และ HIKARI แก่กลุ่มลูกค้าร้านค้าร้านฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านอะไหล่รถยนต์และกลุ่มผู้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาและให้คำแนะนำเพื่อยืดอายุการใช้เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นการลดต้นทุนของลูกค้า

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) 0-10,000
 • จุดเด่น 1
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 1
 • งานนี้หมดอายุ!

บริษัท นากาต้า- ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯนำเข้าและส่งออกเครื่องมือไฟฟ้าNKT และ HIKARI รวมถึงแปรงถ่าน NKT ทน….เพราะถ่านซึ่งเป็นที่นิยมของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีขอบข่ายลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า 5000 ราย

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 160,162 ซอยบางบอน 4 ซอย 4
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10150
 • โทรศัพท์ 0-2450-7373
 • เว็บไซต์ http://www.nktbkk.com
 • hr@nktbkk.com