• งานนี้หมดอายุ!

ประสานงานฝ่ายขาย

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 335 มุมมอง

ตำแหน่งประสานงานฝ่ายขาย

 

– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– ไม่จำเป็นต้องจบด้านการตลาด

** ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด 43 สำหรับเพศชาย
6. สำเนาใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ( ถ้ามี )
7. ใบรับรองแพทย์
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมากกว่านี้
  • เงินเดือน (บาท) 0-10,000
  • จุดเด่น มีค่าคอมมิชชั่นให้ อายุ 20 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
  • จำนวนตำแหน่ง 1
  • งานนี้หมดอายุ!

ตั้งอยู่สามแยกสหมิตรก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำกก ฝั่ง 3BB ข้างร้านหมอศุภมงคล จุดเด่นคือมีป้ายไฟวิ่ง

ข้อมูล
  • เมือง เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ 57000
  • โทรศัพท์ 053601313
  • เว็บไซต์ http://www.one2solution.com/index.php?lang=th
  • nasit53@iconvergence.net