สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

บริษัทมีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 400 มุมมอง
รายละเอียดงาน

กฎหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ความก้าวหน้า
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. ว่าความ ร่างคำฟ้อง
วิธีการใช้

 

056255093

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) 15,000-20,000
 • จุดเด่น ความก้าวหน้า
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง 6
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin
ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 175/19 หมู่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • เมือง นครสวรรค์
 • รหัสไปรษณีย์ 60000
 • โทรศัพท์ 056-255093
 • meechai889@hotmail.com