• งานนี้หมดอายุ!

นักศึกษาฝึกงาน (E-Marketing)

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? Yes 459 มุมมอง

ทางบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด กำลังพัฒนาส่วนงานทางด้านการตลาดออนไลน์ มีความสนใจรับ นักศึกษาฝึกงานทางด้าน E-Marketing

โดยต้องการนักศึกษาฝึกงานด้าน E-Marketing ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

 

 • Web Content

หน้าที่หลัก – สร้างคอนเท้นสื่อการขายทั้งทาง Website Social Media Lazada และ อื่นๆ

คุณสมบัติ – ป.ตรี อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • Web Marketing

หน้าที่หลัก – ทำการตลาดออนไลน์ สร้างช่องทางการเข้าถึงลูกค้า กำหนดกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้า

คุณสมบัติ – ป.ตรี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • Web Design

หน้าที่หลัก – ออกแบบกราฟฟิกในเว็ปไซด์

คุณสมบัติ – ป.ตรี ทางด้านออกแบบกราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • Web Programming

หน้าที่หลัก – เขียนโปรแกรม เพื่อสนับสนุนงานขายออนไลน์

คุณสมบัติ – ป.ตรี วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

114/1 ซอยสาทร 10 (ศึกษาวิทยา) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลมเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: 0-2237-9070

Website : www.plantoys.com

Email: hr@plantoys.com

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) ตกลงกันได้
 • จุดเด่น เบี้ยเลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ใช่
 • จำนวนตำแหน่ง 7
 • งานนี้หมดอายุ!

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพาราเพื่อการศึกษาภายใต้ตราสินค้า PlanToys® และดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการจะสร้างของเล่นไม้ยางพาราที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์ที่โดดเด่น ที่สามารถสร้างสรรค์จินตนาการของเด็ก ๆ รวมถึงช่วยพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา พร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากหลายประเทศ ด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายมากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลกรที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนี้

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 114/1 ซอยสาทร 10 (ศึกษาวิทยา) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10500
 • โทรศัพท์ 0-2237-9070
 • เว็บไซต์ www.plantoys.com
 • hr@plantoys.com