• งานนี้หมดอายุ!

ธุรการ

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่ 303 มุมมอง

งานธุรการ บริษัท

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) 10,000-15,000
 • จุดเด่น รับหลายอัตรา
 • ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? ไม่
 • จำนวนตำแหน่ง -3
 • งานนี้หมดอายุ!
ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 15/100 วิภาวดีรังสิต
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 ตลาดบางเขน หลักสี่
 • เมือง กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10210
 • โทรศัพท์ 02-9409240
 • เว็บไซต์ www.asadatrading.net
 • taomong@gmail.com
More jobs from บริษัท อัศดาเทรดดิ้ง จำกัด