สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

ช่างเทคนิค

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้? 689 มุมมอง
รายละเอียดงาน
 1. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องจักรในโรงงาน ให้ได้ตามแผนงาน
 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • 1.  ประกันสังคม
 • 2.  ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • 3.  วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 4.  เงินโบนัสประจำปี
 • 5.  ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 6.  รถรับส่ง
 • 7.  งานเลี้ยงประจำปี
 • 8.  ลากิจพิเศษ

 

วิธีการใช้

 

 

ข้อมูลมากกว่านี้
 • เงินเดือน (บาท) 10,000-15,000
 • จุดเด่น สามารถทำงานเข้ากะได้ ขยัน อดทน ต่อแรงกดดันได้ดี ทน
สมัครงานนี้ สมัครผ่าน Linkedin

 

บริษัท เอส พี เพ็ทแพค จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 35 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นตามลำดับด้วยคุณภาพมาตราฐานของสินค้าและบริการ และมีการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP จาก SGS (Thailand) Limited Co.,Ltd จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในวันนี้บริษัทมีศักยภาพในการผลิตระดับชั้นนำของประเทศและระดับอาเซียน โดยมีโรงงานเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่และทันสมัยถึงสองโรงงาน สามารถรองรับการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงด้วยความพร้อมทางเทคโนโลยีการผลิตที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมากกว่า 100 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพและกำลังการผลิตที่สูง และได้มาตราฐานสากล  และความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 500 คน ได้ร่วมแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตมากกว่า 10,000 เมตริกตันต่อปี สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

นอกจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย และการมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วความสำเร็จของบริษัท S.P. PETPACK ยังมาจากทีมงาน ผู้บริหารระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการองค์กรทุกฝ่ายได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ  ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

ข้อมูล
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 1 55/5-6-7 หมู่ 11 ซอยไร่ขิง 36 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
 • ที่อยู่บรรทัดที่ 2 55/5-6-7 Moo 11 Takaewn Rd.,Raikhing,Sampran Nakhornpathom 73210,Thailand Tel:(662)002-5266-75 Fax.(662)002-5262
 • เมือง นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73210
 • โทรศัพท์ 02-002-5266 ถึง 75
 • เว็บไซต์ WWW. S.P.PETPACK.COM
 • sp_petpack@hotmail.com