Apply for this job Apply via LinkedIn

Villa Supervisor -กมลา 2 ตำแหน่ง

Foreigner Can Apply? 626 views
1.เพศ ชาย หรือ หญิง
2. อายุ 28 ถึง 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Any หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
14.มีประสบการณ์งานต้อนรับส่วนหน้าอย่างน้อย 2 ปี
5.มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7.มีภาวะความเป็นผู้นำ
More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight  1.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  2.ตรวจสุขภาพประจำปี  3.สวัสดิการเยี่ยมไข้ 4. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร  5.เงินช่วยเหลือการสมรส  6.เงินช่วยเหลืองานบวช  7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  8.เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน  9.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 10.การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ  11.สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าที่พัก (สำหรับพนักงานประจำโครงการก่อสร้าง) 12. ประกันสังคม  13.สวัสดิการอาหารกลางวัน 14.พักร้อน  15.Service Charge
Apply for this job Apply via LinkedIn

ที่ตั้งสำนักงาน 100/27-28  หมู่ที่5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  83000

Information
  • City Phuket Thailand
  • Postcode 83000
  • Phone 0904865669
  • chaweewan.p@ae-corporation.com