• This job has expired!

Technician (ช่างประจำอาคาร)

Foreigner Can Apply? No 259 views
Job Description
 1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร
 2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 3. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ
 6. ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
 7. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Benefits
 • Service Charge 1500 เบี้ยขยัน 500
 • สิทธิประกันสังคม
 • อาหาร 2 มื้อ
Job Requirements
                        เพศชาย อายุระหว่าง 25- 35 ปี
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตี / ปวช.ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความซื่อสัตย์ , รักในงานบริการ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ขยัน, สุภาพ, อ่อนน้อม
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 
How To Apply

สามารถ walk-in เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่ Major Hollywood รามคำแหง 35 ชั้น G

More Information
 • Salary ( Baht) 10,000-15,000
 • Highlight สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0839889607 , 0839889609
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 3
 • This job has expired!
Information
 • Address Line 1 1/6 ซอย 37 (ศิริเจริญ) ถ.รามคำแหง
 • Address Line 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • City Bangkok
 • Postcode 10240
 • Phone 0839889607 , 0839889609
 • hr_hollywood@hotmail.com