• This job has expired!

Store Keeper

Foreigner Can Apply? No 389 views

ลักษณะงาน:
จัดเก็บ, ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายชุดเครื่องแบบพนักงานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดบนเครื่องบิน ในสโตร์ให้เป็นไปตามที่กำหนด และดูแลการจัดเก็บและจำหน่าย Flight files ตามรอบที่กำหนด รวมทั้งจัดทำบันทึกการรับ STOCK และการเบิกจ่าย STOCK สรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

More Information
 • Salary ( Baht) 10,000-15,000
 • Highlight คุณสมบัติ:- 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) 2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี 4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้ อ่านศัพท์เทคนิคได้
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 10
 • This job has expired!
Information
 • Address Line 1 777 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • City Samut Prakan Thailand
 • Postcode 10540
 • Phone 02-1315038-40,5132
 • Website https://www.bangkokflightservices.com/home/
 • Career@BFSAsia.com