Apply for this job Apply via LinkedIn

Site Engineer- ประจำราไวย์-ในหาน

Foreigner Can Apply? 548 views
1.เพศชาย 30 ปี ขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้าง ควบคุมดูแลหน้างาน อย่างน้อย  5 ปี
3.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
4.ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ใบ ก.ว.)
5.สามารถวางแผน ติดตามงาน การจัดระบบบริหารงานได้ดี
6.มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถ ถอดแบบประมาณราคาได้
More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight  1.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  2.ตรวจสุขภาพประจำปี  3.สวัสดิการเยี่ยมไข้ 4. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร  5.เงินช่วยเหลือการสมรส  6.เงินช่วยเหลืองานบวช  7.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  8.เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน  9.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 10.การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ  11.สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าที่พัก (สำหรับพนักงานประจำโครงการก่อสร้าง) 12. ประกันสังคม  13.สวัสดิการอาหารกลางวัน 14.พักร้อน
Apply for this job Apply via LinkedIn

ที่ตั้งสำนักงาน 100/27-28  หมู่ที่5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  83000

Information
  • City Phuket Thailand
  • Postcode 83000
  • Phone 0904865669
  • chaweewan.p@ae-corporation.com