Apply for this job Apply via LinkedIn

Sales Executive (ขายลูกค้ากลุ่มโรงงาน)

Foreigner Can Apply? 1012 views
Job Description

– การขายสินค้ากลุ่มโรงงานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (โรงงานกระดาษ , โรงงานไฟฟ้า , โรงงานอาหาร , โรงงานเคมี , โรงงานเหล็ก และโรงงานอื่นๆที่ใช้ Boiler)
– บริหารจัดการปัญหาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
– รวมไปถึงออกพบลูกค้าเพื่อขายและแก้ปัญหา
– หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขายสินค้าของบริษัทและปิดการขาย.

Benefits
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและประเมินผลรายบุคคล)
 • ปรับเงินประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและประเมินผลรายบุคคล)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ
 • ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 18.00น.
Job Requirements
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 5. มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถดูแลพบลูกค้าต่างจังหวัดได้
 6. บุคลิกดีและกระฉับกระเฉง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 7. ถ้าเคยขายสินค้าเข้าโรงงานกระดาษ , โรงงานไฟฟ้า , โรงงานอาหาร , โรงงานเคมี , โรงงานเหล็ก และโรงงานอื่นๆที่ใช้ Boiler)จะพิจรณาเป็นพิเศษ
How To Apply

recruitment@agecoal.com

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight ตำแหน่งงาน Sale เข้าออฟฟิศเฉพาะวันศุกร์ครับ
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) www.agecoal.com

 

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการนำเข้าและการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูงจากประเทศอินโดนีเชีย โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้ศึกษาและวิจัยธุรกิจด้านเชื้อเพลิงถ่านหินทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเชีย จนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหินและกระบวนการผลิตสำหรับโรงงาน ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นบริษัทใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจพลังงาน และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัท จึงได้จัดตั้งบริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ถือเป็นการเริ่มต้นในการต่อยอดธุรกิจพลังงานของบริษัทให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Information
 • Address Line 1 273/1 Rama 2 Road , Samaedam , Bangkhuntien
 • City Bangkok
 • Postcode 10150
 • Phone 02-894-0088 # 312
 • Website www.agecoal.com
 • recruitment@agecoal.com