• This job has expired!

SALE/Account Manager (IT)

Foreigner Can Apply? No 3 views

Job Description:

 1. มีประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 2. มีความรู้ความเข้าใจ Product ของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถนำเสนอ Present profile company (IT) ได้
 4. สามารนำเสนอ Solution IT ให้กับทางลูกค้าได้
 5. ทำความเข้าใจและเก็บความต้องการ (Requirement) ที่แท้จริงของทางลูกค้า เกี่ยวกับระบบ IT Solution ได้
 6. สามารถจัดทำใบเสนอราคา (Quotation) ให้กับทางลูกค้าได้
 7. สามารถแก้ไขใบเสนอราคา (Quotation) ให้กับทางลูกค้าได้
 8. สื่อสาร, ประสานงาน, ทำความเข้าใจกับทีมขายและทีมงานด้วยกัน
 9. สร้างความน่าเชื่อถือในการทำงาน กับทางลูกค้า ภายใต้เงื่อนไข, ข้อกำหนดการขายของบริษัท
 10. ทำงานด้วยความอดทนและภายใต้แรงกดดันได้ดี
 11. ถือยอดการขาย (กำไร) กับลูกค้า X Bath/Quarter (4เดือน)
 12. ต้องมีลูกค้าใหม่ตลอด X ราย/อาทิตย์
 13. ต้องมีการออกไปพบลูกค้า เพื่อนำเสนอ Profile Company/Present Solution  X ราย/อาทิตย์
 14. ลูกค้าพบปัญหาหรือข้อสงสัย ต้องทำการติดต่อผ่าน Senior Account Manager ผู้ดูแลก่อนทุกครั้ง
 15. ติดตาม, ประสานงาน เรื่องการวางบิล กับทางลูกค้า
 16. จัดทำรายงาน, เอกสาร เพื่อส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า
 17. ส่งมอบงานกับทางลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Evaluation Issues:

[วางแผนการทำงานของตนเอง, มี commitment, รับผิดชอบ]

1.สามารถวางแผนการขายของตนเองและทีมงาน ส่งมอบงานการขายได้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท

(Margin X Bath/Quarter)

วัดโดย

ดูผลจาก weekly/monthly และ Sale-Order

[เลินเล่อ ไม่รอบคอบ เกิดความเสียหาย]

2.เกิดความผิดพลาดในการขาย Product ที่ไม่มีการพัฒนาและไม่ถึงมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

(Margin X Bath/Quarter)

วัดโดย

ดูผลจาก Sale-Order

 

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight บริษัท มีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสังคม , ประกันชีวิตกลุ่ม , เสื้อยูนิฟอร์ม , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี , งานเลี้ยงปีใหม่
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 3
 • This job has expired!

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านสารสนเทศอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอระบบงานและบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าไดรับ้ความพึงพอใจ และการบริการที่ดีที่สุดภายในขอบเขตของงบประมาณและเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละโครงการ

กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานของเราตั้งแต่เริ่มต้น คือความท้าทายในการค้นหา Solution ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของความคาดหวังของลูกค้า ทีมงานของเราเน้นการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐาน ใช้งานง่าย ครอบคลุม และตอบสนองการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันถึงอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

Information
 • Address Line 1 71 อาคารจี พี เฮ้าส์ ขั้น 2 ถนนทรัพย์
 • Address Line 2 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
 • City Bangkok
 • Postcode 10500
 • Phone 02-637-1142
 • Website www.aisystem.co.th
 • kriengkrai@aisyst.com