• This job has expired!

Sale Engineer

Foreigner Can Apply? 318 views
เสนอขาย และ รับผิดชอบยอดขาย ให้แก่กลุ่มลุกค้า ตามโครงการหรือนิคมอุตสาหกรรม
More Information
  • Salary ( Baht) 15,000-20,000
  • Highlight ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • This job has expired!

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภท เครื่องสูบน้ำ,เครื่องสูบสารเคมี,มอเตอรืไฟฟ้า ยี่ห้อ Kawamoto Pump,Brook Crompton Motor, Stac Pump, etc.ให้แก่ร้านค้า โครงการ และโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ เอกชน’ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภท เครื่องสูบน้ำ,เครื่องสูบสารเคมี,มอเตอรืไฟฟ้า ยี่ห้อ Kawamoto Pump,Brook Crompton Motor, Stac Pump, etc.ให้แก่ร้านค้า โครงการ และโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ เอกชน

Information
  • Address Line 1 46-52
  • Address Line 2 46-52
  • City Bangkok
  • Postcode 10100
  • Phone 026215761-8 ต่อ 155,158,101
  • Website www.sakakimmotor.co.th