Apply for this job Apply via LinkedIn

Safety officer

Foreigner Can Apply? 464 views
รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. จัดเตรียม ดำเนินการ และติดตามผลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ตรวจสอบพื้นที่ด้านความปลอดภัย ( Safety patrol activity )
4. ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมงานความด้านความปลอดภัย ตามแผนงานประจำปี
5. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย ส่งหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
6. ตรวจสอบ ประเมินผลและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7. ดำเนินการกิจกรรมค้นหาอันตราย ประเมินวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกัน วิธีการแก้ไข และปรับปรุง
8. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
9 ประสานงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี
10. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
11. แนะนำ ฝึกอบรม พนักงานเก่า และใหม่ ให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย รวมทั้ง ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในบริษัท ฯ
12. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รวมถึงผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
13. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
14. จัดทำ SDS และ จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ
15. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานด้านฝึกอบรม
1. ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตามแผนงานประจำปี
2. สรุปและติดตามผล การฝึกอบรม
งานด้าน ISO
1. ดูแลระบบ ISO14001 และ TIS/OHSAS18001
2. แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
3. ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ ISO14001 TIS/OHSAS18001
งานอื่นๆ
1. ดำเนินกิจกรรม ZERO ACCIDENT
2. ส่งเสริม / รณรงค์กิจกรรมตรวจสารเสพติด

สวัสดิการ
 • – ค่าเช่าบ้าน
  – ค่าครองชีพ
  – เบี้ยขยัน 600,800,1000 บาท
  – ค่าตำแหน่งงาน
  – ค่าทักษะ
  – ค่ากะ
  – ค่าเบี้ยเลี้ยง ( ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ )
  – ค่าอาหาร 3 มื้อ + โอวัลติน,ชา,กาแฟ ฟรี!
  – รถรับ-ส่ง สายบ้านบึง, อมตะ, นาป่า, ตัวเมืองชลบุรี, ศรีราชา , แปดริ้ว, บางนา, สำโรง, เทพารักษ์ , พนัสนิคม
  – เงินรางวัลอายุงาน
  – เงินรางวัลไม่ขาดลา มาสาย
  – ประกันชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพ
  – ประกันสังคม
  – ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  – เงินช่วยสนับสนุนการศึกษาพนักงาน
  – ปรับเงินเดือนประจำปี
  – โบนัส
  – จัดนำเที่ยวประจำปี
  – งานเลี้ยงปีใหม่
  – สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
  – ทุนการศึกษาบุตร
  – ค่าตอบแทนต่าง ๆ อีกมากมาย
  – ชุดยูนิฟอร์ม
  – ฯลฯ
วิธีการสมัคร

– มาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
– ส่งทาง E-mail ที่ระบุด้านล่าง(กรุณาส่ง E-mail ถึง HR โดยตรง )

***Please sent resume to HR only ***

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight เพศชาย   อายุ 22-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  0 - 2  ปี มีความรู้ด้านกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO14001, TIS/OHSAS18001 สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ป่น (Toyota Auto Body Japan + Thairung และ Toyota Tsusho) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ เปลี่ยนแปลง รถยนต์ Toyota ให้เป็นรถดัดแปลงสมบูรณ์แบบ และประกอบกิจการขายรถยนต์ดัดแปลงโตโยต้า รวมทั้งยานพาหนะเพื่อการใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น Toyota Avanza , Toyota Innova , Toyota ventury
<p><centeR><img src=/img/logopicmap/pic/66589_pic_1.gif></centeR>

Information
 • Address Line 1 159 ม.16 ถนน เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
 • City Samut Prakan Thailand
 • Postcode 10570
 • Phone 023131371 -173
 • Website http://www.thaiautoconv.com/
 • supattra.n@thaiautoconv.com