Apply for this job Apply via LinkedIn

R&D (งานบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก)

Foreigner Can Apply? No 610 views1 application - 

– วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันที่ผลิตอยู่
– วางกำหนดการและแผนการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย และทันเวลา
– ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมเป็นข้อมูล พร้อมแนวทางการพัฒนาและแก้ไขเกี่ยวกับการทำงาน
– วิเคราะห์ปัญหาด้านการออกแบบหากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือมีงานตีกลับ
– อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้.-
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ ดังนี้

-โบนัส
-การปรับเงินเดือนประจำปี
-ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
-สัมนานอกสถานที่ประจำปี
-กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ( CSR )
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร
-สิทธิการลาต่างๆ
-เงินกู้ยืมบริษัทไม่มีดอกเบี้ย

Information
  • Address Line 1 154 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ
  • City Bangkok
  • Postcode 10150
  • Phone 028985918-9 ต่อ 132 - 133