• This job has expired!

Purchasing Officer/ Supervisor

Foreigner Can Apply? No 343 views
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ติดต่อต่างประเทศ)

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการหาราคาเพื่อทำการเปรียบเทียบในระบบ SAP (เปิด PO) และ ตรวจสอบความครบถ้วนตามสายการอนุมัติ
 • จัดส่งใบ PO ให้ผู้ให้บริการ พร้อมกำหนดวันส่งสินค้า
 • ตรวจรับสินค้า ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ(PO)
 • บันทึกรับสินค้าในระบบ SAP และทำการส่งเอกสารให้กับแผนกการเงิน
 • จัดเก็บเอกสารใบ PR และ ใบ PO พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ความรู้เรื่องระบบ SAP
 • ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อ
 • ความรู้ด้านข้อมูลผู้ให้บริการ พร้อมเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้า บริการ และราคา
 • ความรู้ด้านการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประสานงานกับ shipping
 • ความรู้เกี่ยวระบบคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO, TQM ฯลฯ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight มีความอดทน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ “เติมสบายพลัส”
เติมสบายพลัส : เป็นผู้นำธุรกิจ อุตสาหกรรมตู้เติมเงินออนไลน์ มุ่งให้ประชาชนได้รับบริการและมีความสะดวกสบายในการใช้บริการของ ตู้เติมเงิน “เติมสบาย” อนาคตเป้าหมายของเราจะมีจำนวนตู้ที่ออกให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทยให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการของเรา รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศของเราในอนาคตต่อไป
พร้อมเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานกับเราเป็นจำนวนหลายอัตรา มาร่วมงานกับเรานะคะ

Information
 • Address Line 1 เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
 • City Bangkok
 • Postcode 10150
 • Phone 091-771-8193
 • Website https://www.facebook.com/termsabuyplus/
 • Sumonrat.c@vdc.co.th