Apply for this job Apply via LinkedIn

Project Engineer

Foreigner Can Apply? No 346 views

Responsibilities :

 • ควบคุมงานติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมการใช้วัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานติดตั้งที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของช่างติดตั้งให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • สามารถ อ่านแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ AutoCAD ได้
 • สามารถประเมินราคาหน้างานได้ จะพิจารณาพิเศษ

Qualifications :

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินรางวัลพนักงานดีเด่น
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ประจำตำแหน่ง, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • การมอบรางวัลพิเศษ พัฒนาการพนักงานอายุงนนาน
 • ส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที
 • การแข่งขันกีฬาประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานจัดเลี้ยงประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าน้ำมันรถยนต์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • Uniform
More Information
 • Salary ( Baht) 30,000-40,000
 • Highlight สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถ อ่านแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ AutoCAD ได้ สามารถประเมินราคาได้
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

ประเภทกิจการ ให้คำปรึกษาและบริการด้านผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้านปีโตเลี่ยมประกอบกิจการ งานติดตั้ง งานประกอบ แพลตฟอร์ม ตู้คอนเทนเนอร์ ตะกล้า และงานซ่อมบำรุงรักษา ยังฐานผลิตฝั่งอ่าวไทยและบนฝั่ง งานบุยย์ พ่นสี พ่นทราย ติดตั้งนั่งร้าน เครื่องอัดก๊าซ และ จำหน่ายชิ้นงาน ชิ้นส่วน อะไหล่ ที่ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่เน้นความเที่ยงตรงแม่นยำ และ คุณภาพสูง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานซ่อมเฉพาะทางสำหรับเทคนิคขั้นสูง

Information
 • Address Line 1 สถานที่ตั้ง 60 /10 หมู่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ (074) 323-375 โทรสาร (074) 323-939
 • City Songkhla Thailand
 • Postcode 90000
 • Phone 088-7884956
 • Website https://www.facebook.com/THEESPGROUPTHAILAND
 • hrm@esp-resources.com
More jobs from อีเอสพี แวร์ โปรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด