Apply for this job Apply via LinkedIn

Marketing Executive

Foreigner Can Apply? 396 views2 applications - 
รายละเอียดงาน

– ประชาสัมพันธ์แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง
– วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดรวมถึงคู่แข่ง พร้อมสรุปเป็นรายงาน
– สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของบริษัท
– ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ค้นคว้าความต้องการของกลุ่มลูกค้า
– วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม ผ่านงาน Event /Roadshow
– จัดทำคู่มือการขาย แคตตาล็อก โบรชัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทางตลาดต่างๆ และ Company Profile
– บริหารงบประมาณฝ่ายการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
– ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ค้นคว้าความต้องการของกลุ่มลูกค้า

สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ทำงานในระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 5 ปี
 4. มีประวัติในการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารจนประสบความสำเร็จที่สามารถพิสูจน์ได้
 5. สามารถวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดได้อย่างเฉียบแหลม
 6. มีความรู้ความเข้าใจการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และต่างประเทศอย่างดี
 7. มีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 9. ชอบพบปะและติดต่อกับบุคคลภายนอก,มีความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านงานศิลปะ
 10. มีความสามารถในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
วิธีการใช้

ส่ง Resume ประวัติการทำงานมาที่ nuttamon@pac.co.th ติดต่อคุณนัทธมน จิตแสนสวย  โทร.02-347-0447 ต่อ 115

 

More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight มีความรู้ทางด้านงานSocial media Online , Offline Facebook ออกบูธ
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ หรือให้คนพิการมีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง บริษัท ยินดี และเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ตราสินค้า PAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 จากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน จนถึงวันนี้ PAC มีบทบาทในฐานะของผู้คิดค้น ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อน ให้บริการการออกแบบ และติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา อย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมา PAC ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา สระว่ายน้ำ โรงงาน หน่วยงานราชการ ร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยครอบครัวใหญ่จนถึงครอบครัวเดี่ยว ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน

Information
 • Address Line 1 12/2 วิชั่น บิสิเนส พาร์ค เฟส2 ซ.รามอินทรา 55/8
 • Address Line 2 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
 • City Bangkok
 • Postcode 10230
 • Phone 02 347 0447 ต่อ 115
 • Website www.pac.co.th
 • nuttamon@pac.co.th