Apply for this job Apply via LinkedIn

Graphic Design

Foreigner Can Apply? 447 views
รายละเอียดงาน
 • รับฟังโจทย์ หรือ Concept จากเจ้าของงาน (ลูกค้า / AE )
 • ออกแบบงาน Event / Exhibition / Display / Archway / Booth / Stage / Media ตามธีมงานของลูกค้าและคิด Key Concept
 • ประสานงานส่ง Artwork ส่งให้กับแผนกที่ดูแลการผลิต และ Producer
 • สามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบให้ได้คุณภาพและเวลาที่่กำหนด
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • – ประกันสังคม
  – โบนัสตามผลประกอบการ
  – ท่องเที่ยวประจำปี
  – วันหยุดตามกฎหมาย สิทธิการลาอื่นๆคุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม PS AI Indesign Flash 3D
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และมีความรับผิดชอบ
สัมภาษณ์ด้วยตัวเองที่
บริษัทไอเดีย มาสเทอร์ จำกัด ถนนรัชดา 18 ซอย 20 มิถุนา แยก 13 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม คุณต้อม 084-4600776

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี สามารถใช้โปรแกรม 3D PS AI Indesign Flash
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการในปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ ทั้งการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติการ เพื่อการอำนวยความสะดวก ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ และข้อแนะนำทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก่ องค์กร บริษัท หรือหน่วยงานของท่าน โดยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน พัฒนากลยุทธ์ และแผนดำเนินการในอนาคตเพื่อบรรเทา หรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

การให้บริการของ บริษัทฯ สามารถจำแนกเป็นประเภทตามกิจกรรมทางธุรกิจได้ดังนี้
• การตลาด และช่องทางการตลาด
• การจัดกิจกรรม นิทรรศการ และงานชุมนุมต่างๆ
• การให้บริการลูกค้า
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้บริการดำเนินการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานสรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร กรณีที่ผู้ประกอบการขาดบุคลากรภายในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่ และในกรณีที่ท่านมีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติม แต่จำกัดด้วยนโยบายในการเพิ่มจำนวนบุคลากรประจำ ในตำแหน่งใหม่ๆ และเพื่อป้องกันการเกิดต้นทุนคงที่ด้านค่าจ้างพนักงานประจำเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ให้บริการจัดหา จัดจ้างพนักงานแทนท่าน เพื่อส่งไปปฏิบัติงานยังสถานที่ทำงานของท่าน หรือสำหรับงานโครงการที่มีระยะเวลาการจ้างงานไม่ถาวร งานที่จ่ายค่าจ้างตามปริมาณผลงาน ไม่มีเงินเดือนประจำ หรือตามความเหมาะสมของท่าน

Information
 • Address Line 1 ธุรกิจ บริการ
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 084-4600776 ,065-6616991, 02-6912300
 • Website www.ideamaster.co.th, www.facebook.com/ideamastercompany
 • wantaneetom@hotmail.com
More jobs from บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จำกัด