• This job has expired!

Customer Service

Foreigner Can Apply? No 330 views

ลักษณะงาน/หน้าที่
-ติดต่อ ประสานงานและบริการผู้พักอาศัยของอาคารชุด
-จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร, การท่องเที่ยว, การจัดการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
4.มีประสบการณ์ด้านงานบริการ งานติดต่อประสานงานทั่วไป
5.มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มและเป็นมิตรกับผู้อื่น
6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร
7.มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ค่าคอมมิชชั่น
3.ค่าอาหาร
4.ชุดพนักงาน

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight งานบริการลูกค้า
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!
ประกอบกิจการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งบริการด้านการตลาด อันได้แก่ ขายและให้เช่าคอนโดมิเนียม
จำนวนพนักงาน : 5 – 20 คน

Information
 • Address Line 1 274 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
 • City Chiang Mai Thailand
 • Postcode 50100
 • Phone 053-273222
 • Website www.theshinecondominium.com
 • kprealestate.hr@gmail.com