• This job has expired!

Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Foreigner Can Apply? No 319 views

**** เกี่ยวกับเรา บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

****รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทยา จังหวัดชลบุรี

เงินเดือน (บาท) : 30,000 ขึ้นไป

วันหยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 9.00 -17.30

เวลาทำงานอื่น

ทำงาน 2 เสาร์ (เสาร์ต้นเดือน เสาร์สิ้นเดือน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงินสดย่อย

 • บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน

 • โทรติดตามทวงถามการชำระค่าบริการจากลูกค้าในปะรเทศและต่างประเทศ

 • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน

 • บันทึกจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ และขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร และทำรายงานภาษีเงินได้ของบริษัท เพื่อนำเสนอกรมสรรพากรทุกสิ้นปี

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี

 • ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย

 • ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

 • สามารถปฏิบัติงานตามที่หัวหน้ามอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร  :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป

 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน ฟัง เข้าใจอย่างชัดเจน (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word / Excel และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

 • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมบัญชี QuickBooks จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตาม BOI และประเภทธุรกิจ (Work Permit & Visa) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา คิดบวก

 • มีจรรยาบรรณในอาชีพ

 • เรียนรุู้ได้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้ (ใบขับขี่)

 • ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น สุภาพ สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • มีความอดทนสูง มีน้ำใจ สามารถทำงานกับบุคคลอื่นได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่:

บริษัท พีพีซีเอ็นเอสอีโอ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล คุณอังคณา 086 366 8850, 094 557 3442

คุณฌณิชา 087 507 9761

E-Mail :  oung@voovagroup.com, chanichar@voovagroup.com

Website : www.voovagroup.com

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight ประกันสังคม พักร้อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี ปรับเงินเดือนประจำปี กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ เงินกู้บริษัทฯ รางวัลสำหรับอายุงาน รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ค่าล่วงเวลา เค็กวันเกิดสำหรับพนักงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท Voovagroup Co., Ltd. เป็นบริษัท BOI ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8 ปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนด้านการตลาดและ ด้านการตลาดดิจิทัล เราเป็นกลุ่ม Voova เป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อที่ใหญ่ที่สุดใน Eastern Seaboard เราอยู่ในสื่อหลากหลายรวมถึงโซลูชั่นการพิมพ์วิทยุและการโฆษณาออนไลน์ทีมงานของเราได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกรวมทั้งออสเตรเลียและออสเตรเลีย โดยดำเนินธุรกิจด้าน Mobile Applications, Digital Marketing, Web Design, Business Class Email Hosting และ มีการนำเสนอบริการออกแบบและการตลาดที่มีคุณภาพสูงในเอเชีย ลูกค้าทั่วโลก และมีสาขาที่ต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อังกฤษ

Information
 • Address Line 1 138/1 Thanon Chaiyaphruek
 • City Chonburi Thailand
 • Postcode 20150
 • Phone 033005937
 • Website https://voovagroup.com
 • jobs@voovagroup.com