Apply for this job Apply via LinkedIn

เภสัชกร

Foreigner Can Apply? No 649 views

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและสุ่มตรวจตัวอย่างวัตถุดิบ ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ของผลการวิเคราะห์และการประกันคุณภาพต่างๆ
3. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานภายนอก
4. จัดทำระบบงานตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ GMP
5. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับฝ่ายต่างๆ
6. ศึกษาค้นคว้า วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร
3. มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนยา 1 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะพิจารณาพิเศษ
5. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015
6. สามารถควบคุมเครื่องมือห้องปฏิบัติการและดูแลงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ
7. มีความสามารถและทักษะในการนำเสนองาน
8. ขยันหมั่นเพียร ชอบการเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานดี
10.  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงาน

1.สมัครผ่านเว็บไซต์ DOTO JOB

2.เข้าไปเว็บไซต์ www.verena.co.th เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงาน แล้วส่งใบสมัครงานมาทาง E-mail : pornchai@verena.co.th

3.ส่งใบสมัครงานทาง Inbox ของ www.facebook.com/verenahr

 

ติดต่อ
คุณพรชัย คงทวีกุล (คุณเอ)
บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
40 ถนนค้อใหญ่  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม  44000
โทรศัพท์ : 043-721-275 ต่อ 101, 102 หรือ 061-028-4445 ต่อ 101, 102
โทรสาร : 043-721-341

 

More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight ตรวจสอบและสุ่มตรวจตัวอย่างวัตถุดิบ ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตราสัญลักษณ์ GMP เครื่องหมายฮาลาลเครื่องหมายการค้าCarnipure TM รับรองจากหน่วยงานความปลอดภัยทางด้านอาหารประจำ สหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) และกระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan) และ ISO 9001 : 2015

 

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า
3. ทำความดี
4. อาหารและเครื่องดืม
5. สังคมและสันทนาการ
6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
7. แบรนด์เยี่ยมไข้
8. ชุดยูนิฟอร์ม
9. เบี้ยขยัน
10.การรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. สัมมนาประจำปี
13. ทุนการศึกษาพนักงาน
14. เงินโบนัส
15. เงินช่วยเหลือพนักงาน
16. การให้กู้ยืม
17. ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
18. เงินอวยพรแต่งงาน
19. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
20. ทุนการศึกษาบุตร
21. ค่าเลี้ยงดูบุตรที่ให้กำเนิดด้วยตัวคนเดียว
22. ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
23. ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับครอบครัวพนักงาน
24. ลูกกตัญญู
25. รางวัลทำงานนาน
26. ห้องพักพนักงาน
27. เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
Information
  • Address Line 1 40 ถนนค้อใหญ่ ตำบลตลาด
  • City Maha Sarakham Thailand
  • Postcode 44000
  • Phone 043-721275 ต่อ 101, 102, 061-028-4445 ต่อ 101, 102
  • Website www.verena.co.th
  • pornchai@verena.co.th