คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า
– เพศชาย/หญิง (เปิดโอกาสทุกเพศ)
– อายุ 18 ไม่เกิน 30 ปี
– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อ
– สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้
– ประสบการณ์ 0-3 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
– ขยัน อดทน สู้งาน ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีคอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุค) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
1. ดูแลเรื่องการสรรหาตำแหน่งจากประวัติที่ฝากไว้บนเว็บไซต์ในตำแหน่งงานว่างเข้ามาร่วมงาน
2. ดูแลและประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
3. ดูแลงานด้านทั่วไปต้อนรับผู้ติดต่อและบริหารจัดการต่างๆ
4. คัดเลือกผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
5. เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ดูแลและมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนการขายของบริษัทและลูกค้า
6. ประชาสัมพันธ์กระจ่ายสื่อทางเว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตั้งไว้ให้ดูแล
7. สื่อสารระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานให้ทราบแก่ผู้ร่วมงานเริ่มต้น
8. รายงานประเด็นต่างๆต่อที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด
9. งานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารในการยื่น
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
– อื่นๆ

รายได้/ผลตอบแทน/เงินเดือน
– ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยประสบการณ์และวุฒิภาวะ

ปฎิบัติงานที่ หาดใหญ่
ที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานกระจายสินค้าไดเร็คเซลล์โมเดลปลีกส่ง (หาดใหญ่)

วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น./หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 074-802662 เวลาในการติดต่อ 09.40-16.00 น.
รหัสแผนก รหัสแผนก RYA059 (คุณเติร์ก)

More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight งานหยุดเสาร์-อาทิตย์ (หาดใหญ่)
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 10
  • This job has expired!

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาม. 6 – ปวส
– เพศชาย / หญิง (เปิดทุกวัย)
– อายุ 18 ปีไม่เกิน 30 ปี
– สามารถทำงานเป็น
ทีมได้
– มีทัศนคติที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อ
– สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้
– ประสบการณ์ 0-3 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
– ขยันอดทนสู้งานชอบเรียนรู้งาน ใหม่ ๆ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีคอมพิวเตอร์พกพา ( โน้ตบุ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการยื่น
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
– อื่น ๆ

รายได้ / ผลตอบแทน / เงินเดือน
– ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยประสบการณ์และวุฒิภาวะ

ปฎิบัติงานพนักงานที่หาดใหญ่
ที่ตั้งศูนย์ประสานงานพนักงานกระจายสินค้าไดเร็คเซลล์โมเดลปลีกส่ง (หาดใหญ่)

ทำงานจันทร์ – ศุกร์เวลา 10.00-16.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 074-802662 เวลาในการติดต่อ 09.40-16.00 น.
รหัสแผนก RYA059 (คุณเติร์ก)

Information
  • Address Line 1 เทศบาลนครหาดใหญ่
  • City Songkhla Thailand
  • Postcode 90110
  • Phone 074802662
  • noppachat1995@gmail.com