• This job has expired!

เจ้าหน้าฝ่ายการจัดการ / ประสานงานขาย

Foreigner Can Apply? No 313 views
รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบงานธุรการ ของส่วนกลางและธุรการฝ่ายขาย
2.ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.จัดเก็บเอกสารและดูแลฐานข้อมูล
4.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์งานด้านธุรการ อย่างน้อย 3 ปี
 2. คล่องแคล่ว มีไหวพริบปฏิภาณดี ทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 4. สามารถ อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง
 5. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาก่อน
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์งานด้านธุรการ อย่างน้อย 3 ปี คล่องแคล่ว มีไหวพริบปฏิภาณดี ทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
 • This job has expired!

ดำเนินกิจการด้านออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือระบบกรองน้ำ (Water Treatment) ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 26 ปีไว้วางใจในงานติดตั้งและบริการจากผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลายประเภททั้งในและนอกประเทศกว่า 10,000 ราย

Information
 • Address Line 1 40/109-110 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด (กม.8) ตรงข้ามเมกก้า บางนา
 • Address Line 2 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี
 • City Samut Prakan Thailand
 • Postcode 10540
 • Phone สอบถาม Scope งาน ติดต่อคุณจิต 095-141-5456, สอบถามเส้นทาง 086-302-9836
 • Website www.toprich.co.th
 • jittoprich@gmail.com