• This job has expired!

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

Foreigner Can Apply? No 498 views
Job Description

รับผิดชอบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับแผนกขาย ในการวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

Benefits
 • 1.ประกันสังคม2.กองทุนเงินทดแทน3.ประกันอุบัติเหตุ4.ประกันชีวิต

  5.ประกันสุขภาพ

  6.ตรวจสุขภาพประจำปี

  7.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ

  8.เบี้ยขยัน

  9.โบนัสประจำปี

  10.ปรับเงินเดือนประจำปี

  11.ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

  12.สัมมนาต่างประเทศ

  13.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ

  14.เงินสนับสนุนงานมงคลสมรส

  15.เงินสนับสนุนการอุปสมบท

  16.ทุนการศึกษาบุตร

  17.เงินกู้ยืม

  18.รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)

  19.เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)

  20.ค่าน้ำมัน / เบื้ยเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์

  21.ค่า Commission / Incentive

Job Requirements

1.เพศหญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิประปริญญาตรี  สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.ถ้ามีประสบการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

How To Apply
Sent resume to hrd@aggrogroups.com
More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight งานดี สังคมอบอุ่น สวัสดิการเยี่ยม เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิประปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ซึ่งบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร

Information
 • Address Line 1 2992/268 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • Address Line 2 ใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 02-308-1202 ต่อ 124
 • Website https://www.aggrogroups.com
 • hrd@aggrogroups.com