Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( Production planning officer)

Foreigner Can Apply? 713 views2 applications - 
รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด
3. ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และวางแผนการผลิต และแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการขาย
5. ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน และประจำปี
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายผลิต/ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการผลิต
7. วิเคราะห์แก้ปัญหา และพัฒนาระบบงานส่วนงานวางแผนการผลิต
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิตในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
 6. มีภาวะผู้นำ และทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วิธีการสมัคร
 1. สมัครผ่านทาง E-mail : hr@kfpfood.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com