Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (Technical Engineer)

Foreigner Can Apply? Yes 816 views
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. ประสานงาน นัดหมาย และเข้าพบลูกค้ากับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ตัวแทนจำหน่าย
2. ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ก่อนและหลังการขาย
3. ปรับปรุงและตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้าให้ใหม่อยู่เสมอ
4. จัดทำรายงานข้อมูลลูกค้าที่เข้าพบ และรายงานผลการเข้าพบลูกค้าทุกๆ การประชุม
ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibility)
1.  ประสานงานฝ่ายการขายในการสำรวจและวิจัยตลาด
2.  ประสานงานฝ่ายขายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นไปยังลูกค้าทั้งตัวแทนจำหน่ายและ End user
3.  รับผิดชอบเรื่องข้อมูลในการทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
4.  ประสานงานฝ่ายบัญชีในการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น การนำเข้าสินค้า การทำสื่อโฆษณา ภาษีป้าย
5. ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งในการจัดส่งอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ลูกค้า
More Information
  • Salary ( Baht) 20,000-25,000
  • Highlight - เพศชาย / หญิง - อายุ 21-30 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ หากจบสาขาเคมี โพลีเมอร์ วัสดุศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทักษะภาษาอังกฤษดี หากพูดภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางต่างจังหวัดได้บางครั้ง - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ - มีประสบการณ์ด้านการตลาดในสายงานอุตสาหกรรมและโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ - รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชอบพบปะผู้คน
  • Foreigner Can Apply? Yes
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn
      บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวของท่ออ่อน(ท่อPVC, ท่อซิลิโคน) สายยางอุตสาหกรรมและข้อต่อยี่ห้อ TOYOX จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย มีความเฉพาะเจาะจงต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงน้ำ ลม อาหาร สารเคมี น้ำมัน งานที่มีแรงดัน งานดูด งานอุณหภูมิสูง ฯลฯ
      นอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องท่ออ่อน,สายยาง และท่อ PVC รวมทั้งข้อต่ออุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะแนะนำการเลือกใช้ท่ออ่อนหรือสายยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
    วิสัยทัศน์ของเรา : ” เราคือศูนย์กลางการนำเข้าและกระจายสินค้า ท่อ ข้อต่อ ที่มีคุณภาพด้วยบริการระดับโลก ครอบคลุมทั่วอาเซียน “
Information
  • Address Line 1 122 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
  • City Bangkok
  • Postcode 10240
  • Phone 0-2729-5334-6
  • Website http://www.toyoxthai.com
  • pornthip@toyoxthai.com