Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Foreigner Can Apply? No 589 views

-รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่กำหนด

-หาลูกค้า/เสนองานขาย

-วางแผนและประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ส่งงานให้ตรงกำหนด

-ประสานงานขายและดูแลลูกค้า

-วางแผนให้สามารถขายให้ถึงยอดตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

-รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
More Information
  • Salary ( Baht) 20,000-25,000
  • Highlight บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ ดังนี้

-โบนัส
-การปรับเงินเดือนประจำปี
-ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
-สัมนานอกสถานที่ประจำปี
-กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ( CSR )
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร
-สิทธิการลาต่างๆ
-เงินกู้ยืมบริษัทไม่มีดอกเบี้ย

Information
  • Address Line 1 154 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ
  • City Bangkok
  • Postcode 10150
  • Phone 028985918-9 ต่อ 132 - 133