Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Foreigner Can Apply? No 803 views
รายละเอียดงาน

1.บริหารการตลาดโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมาย

2.บริหารงบประมาณทางการตลาดให้เป็นตามแผนงานของบริษัทฯ

3.จัดหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

4.วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด

5.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นยอดขายโครงการ

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.เพศชาย หญิง

3.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 2-3 ปี

4.มีทักษะด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– ปรับเงินประจำปี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
– เงินช่วยเหลือ กรณี บวช สมรส ฯลฯ
– อบรม สัมนา
– ประกันสังคม
– ค่าครองชีพ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
– ค่าเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
– ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
– ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)

 

More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า และสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจ ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า และสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
วิสัยทัศน์ของบริษัท
ก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 8 ปี โดยการเป็นผู้นำ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาคารสูง ออฟฟิศ และโรงงานขนาดต่างๆ
พันธกิจของบริษัท
1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือในกลุ่มนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. สร้างสินทรัพย์ให้ตรงต่อ ความต้องการของกลุ่มนักลงทุน
3. สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
4. ดูแลและปฏิบัติต่อ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานด้วยความจริงใจ
5. ผลักดันโครงการต่างๆ ของบริษัทให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

Information
  • Address Line 1 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 42 ถนน สุขุมวิท
  • Address Line 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
  • City Bangkok
  • Postcode 10110
  • Phone 02-040-8900-1 ต่อ 6007,0608
  • hr@smproperplus.com
More jobs from บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด