Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่บัญชี

Foreigner Can Apply? No 475 views
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการออก Invoice
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี / จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน
 • วิเคราะห์บัญชีลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เช็คคืน
 • ควบคุมและปรับปรุงบัญชีเงินโอนคงค้าง
 • ตรวจสอบสรุปสถานะยอดลูกหนี้การค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบเช็คให้ตรงกับงบการเงิน
 • ตรวจสอบหนังสือรับรองภาษี ของบริษัท
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP ในการบันทึกบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินขวัญกำลังใจ( ค่าคลอดบุตร งานมงคลสมรส)
 • เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรมของตนเองและครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • น้ำมันรถ / ค่าสึกหรอ
 • อื่นๆตามระเบียบบริษัท

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 02-440-0809 EXT : 522

Email : hr_job@witcorp.co.th

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายธุรกิจประกอบด้วย สายธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์ โดยฐานลูกค้าของบริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ลูกค้าของเราครอบคลุมไปในหลากหลาย อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม กระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลว
ขนาดใหญ่ บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ บริการตรวจสอบคุณภาพ
เคมีภัณฑ์และ บริการด้านลอจิสติกส์ ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ของวิทย์คอร์ป โปรดักส์ เป็นไปอย่างครบวงจร

จากการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรายึดถือความซื่อสัตย์ และความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก ทำให้บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ได้รับ
ความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี ในด้านกระบวนการ
ทำงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

Information
 • Address Line 1 77/113 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 27
 • Address Line 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
 • City Bangkok
 • Postcode 10600
 • Phone 02-440-0809
 • Website http://www.witcorp.co.th/
 • hr_job@witcorp.co.th
More jobs from บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด