• This job has expired!

เจ้าหน้าที่บัญชี

Foreigner Can Apply? No 415 views

รับผิดชอบ

-ดูและระบบและเอกสารด้านรายรับ-รายจ่าย

-บันทึกรายการทางการเงิน สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวันรายงานหัวหน้างาน

-บันทึกบัญีรายได้ทั้งหมดพร้อมกระทบยอดแยกรายการตามประเภท

-จัดทำภาษีต่างๆ เช่น ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย  รายงานภาษี 3,53 เป็นต้น

-และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

More Information
  • Salary ( Baht) 15,000-20,000
  • Highlight บุคลิกดี เป็นคนละเอียดรอบครอบ
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
  • This job has expired!

ผู้ผลิต-ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งประเภทกล่องและดีสเพลย์เครื่องประดับโดยได้รับการยอมรับในคุณภาพและความประณีตในการผลิตอย่างขว้างขวางในวงการจิวเวลรี่และเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

Information
  • City Bangkok
  • Postcode 10500
  • Phone 0922682671
  • Website www.packagedisplay.com
  • hr@packagedisplay.com