Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

Foreigner Can Apply? 738 views
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
  บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 • ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
 • จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรประกันอุบัติเหตุ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี                                                                                                                                                                                    2.มีประสบการณ์งานด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป                                                                                                                                                      3.มีความละเอียด รอบครอบ
4.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะสามารถสมัครงานได้

โดยส่งอีเมล์สมัครงานมาได้ที่ hr.dept1@bigidea.co.th หรือเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ บริษัทษิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท  (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-136-9563 ต่อ15

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี 2.มี- - ประสบการณ์งานด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
Apply for this job Apply via LinkedIn

Big Idea Corporate (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง กลุ่ม Skin care www.voodoothai.com พนักงานประจำมีสวัสดิการดีเยี่ยม ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาที่ อีเมลล์:hr.dept1@bigidea.co.th ทางฝ่ายบุคคลจะพิจารณาจากประวัติโดยย่อที่ส่งมาและติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน โทร: 098-286-9927 หรือ 02-136-9563 ต่อ15-16 ฝ่ายบุคคล (คุณ สุปานี, คุณจันจิรา) (รบกวนติดต่อในวัน จันทร์-เสาร์ เวลา8:30น.-17:30น.) อีเมลล์ : hr.dept1@bigidea.co.th การเดินทาง รถโดยสาร;รถตู้มีนบุรี-หนองจอก

Information
 • Address Line 1 40/20 ม.9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
 • City Bangkok
 • Postcode 10530
 • Phone 02-136-9563
 • Website www.voodoothai.com
 • hr.dept1@bigidea.co.th