• This job has expired!

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

Foreigner Can Apply? No 394 views
รายละเอียดงาน

– จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ทำใบสำคัญจ่าย

– ออกใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี /ทำใบสำคัญรับ

– ทำทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา

– กระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • ท่องเที่ยวประจำปี
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. เพศหญิง
 2. วุฒิ ปวส. / ป.ตรี สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ขึ้นไป
รายละเอียดสำหรับการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง mail ใบสมัครทาง Email

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
 • This job has expired!

ดำเนินการธุรกิจก่อสร้างกับทางภาครัฐ และเอกชน

Information
 • Address Line 1 305/129 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
 • Address Line 2 เขตดุสิต
 • City Bangkok
 • Postcode 10300
 • Phone 02-6369660-2
 • krc.hr.ad@hotmail.com