Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่บัญชีระบบขาย

Foreigner Can Apply? No 453 views

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านการขาย
– ทำการวิเคราะห์การขาย
– ตรวจสอบ/เคลียร์ยอดขาย และการจัดรายการขายต่างๆ

More Information
  • Salary ( Baht) 10,000-15,000
  • Highlight - เพศหญิง อายุ22-33 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มีประสบการณ์ด้านการทำสต็อก, การเงิน, ตรวจสอบเอกสารการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหารในเครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สายzอาหารของเครือสหพัฒน์ฯ และเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า และ บิสกิตนิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทำให้เกิดแนวความคิดในการขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบเช่นกัน อย่างไรก็ดีช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบกับวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจากชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น ประเทศเริ่มมีบทบาททำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์

Information
  • Address Line 1 121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 แขวงดินแดง เขตดินแดง
  • City Bangkok
  • Postcode 10400
  • Phone 0-2209-3000 ต่อ 3202 - 3208
  • Website http://www.farmhouse.co.th/
  • recruitment.off@pbplc.co.th
More jobs from บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)