Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ ( ด่วน )

Foreigner Can Apply? No 729 views
 1. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย โดยรวมในสำนักงาน ทั้งส่วน ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบปั๊มน้ำ ระบบเครื่องประอากาศ  ในสำนักงาน
 2. ดูแลการรับส่งเอกสาร ความปลอดภัย การให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ ในสำนักงาน
 3. งานจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการใช้งานในสำนักงาน ให้ได้ตรงตาม Spec ที่กำหนด โดยหาข้อมูล Supplier ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ และการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดซื้อ จัดจ้างต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเรื่องของเวลา ราคา คุณภาพ และการจัดส่งได้ทันความต้องการของผู้ใช้
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง และทันตามความต้องการของผู้ใช้
 5. งานติดต่อราชการ หรือการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ : เงินเดือนประจำ , เงินประจำตำแหน่ง , ค่าล่วงเวลา , โบนัส,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม ,ท่องเที่ยวประจำปี,ปรับเงินเดือนประจำปี ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

1.จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี

2.จัดทำเอกสารใบลดหนี้

3.จัดเก็บเอกสารสำเนาใบกำกับภาษี และใบลดหนี้ที่มีการลงชื่อรับสินค้า หรือประทับตรารับสินค้าจากลูกค้า เพื่อตรวจสอบ

4.จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน

5.บันทึกการโอนสินค้าชำรุดเข้าคลัง BAD

6.บันทึกการโอนสินค้าการตลาด เพื่อใช้ใน Display , Event

7.จัดเก็บเอกสารในแผนกให้เป็นไปตามระบบ 5ส.

8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Information
 • Address Line 1 335/6 ซอยผูกมิตร ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 • City Bangkok
 • Postcode 10250
 • Phone 02-3660460
 • Website www.dreamtoy.com
 • tanisorn@dreamtoy.co.th