Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ต้นทุนการผลิต

Foreigner Can Apply? 645 views1 application - 
รายละเอียดงาน
 1. จัดทำข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ/ต้นทุนสินค้า รวมถึงต้นทุนต่างๆ ในฝ่ายผลิต
 2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการผลิต
 3. มีการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 23 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านงานต้นทุนในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วิธีการสมัคร
 1. สมัครผ่านทาง E-mail : hr@kfpfood.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com