• This job has expired!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Foreigner Can Apply? No 251 views
คุณสมบัติ
อายุ 22 ปีขึ้นไป

จบปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. บันทึกใบควบคุมสถานะใบเสนอซื้อ / ใบสั่งซื้อ
 2. ติดต่อสอบถามราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย
 3. เปรียบเทียบราคา และพิจารณาผู้ขายที่จะจัดซื้อ
 4. จัดทำใบสั่งซื้อ เสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าแผนกจัดซื้อ
 5. ดำเนินการจัดซื้อตามใบสั่งซื้อ และ ขอ COA ถ้าต้องการ
 6. แจกจ่ายใบสั่งซื้อตามที่กำหนด
 7. ติดตามยืนยันวันส่งมอบกับผู้ขายให้ชัดเจน
 8. ขอเอกสารจากผู้ขายตามที่ระบบกำหนดไว้
 9. ติดต่อผู้ขายรายใหม่และดำเนินการคัดเลือกผู้ขายเข้า AVL ตามเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
 10. จัดทำรายงานสรุปซื้อประจำเดือนและประจำปี

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ: - กองทุนการศึกษาบุตร - กองทุนสวัสดิการเงินฉุกเฉิน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าที่พัก(กรณีไปทำงานต่างจังหวัด) - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าแรงจูงใจในการทำงาน - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ - เบี้ยขยัน - โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันชีวิตพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปัจจุบันมีพนักงานร่วม 300 คนมีสวัสดิการหลายอย่างอาทิ ที่พักฟรี การปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และการท่องเที่ยวประจำปี

Information
 • Address Line 1 89 หมู่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
 • City Nakhon Ratchasima Thailand
 • Postcode 30140
 • Phone 0864658811
 • Website www.generalfood.co.th
 • personel@generalfood.co.th